Vi bygger ny gravplass på Røbekk


Nye Røbekk gravlund er snart ferdig.  Gravplassen tas i bruk sommeren 2024.


Gangveg på nye Røbekk gravlund. Foto.


Arbeidet med opparbeidelse av nye Røbekk gravlund er godt igang.
 

Her er bilder fra opparbeidlsen.

Gangveg. Foto.

Gangveg på planter. Foto.

 

Her er bilde fra august:

Gravemaskiner i arbeid på gravlunden. Foto.


Det skal bygges ny hovedgravplass for bysentrum som skal ta over etter Tøndergård gravlund som nå ikke har nye ledige kistegraver. Røbekk gravlund, som den vil hete, vil ligge øst for barnehagen og skolen i Årølia og får tilkomst fra Årølivegen.Gravplassen vil knyttes sammen med kirkegården ved Røbekk kirke med gangveg. 

Området skal opparbeides med kistegraver, urnegraver, navnede og anonyme minnelunder og muslimsk gravfelt. Det er i dette byggetrinnet planlagt 1458 kistegraver (hvorav 223 er tilrettelagt for muslimsk gravlegging), 406 urnegraver (med mulighet for eget gravminne) og 216 urnegraver i navnede minnelunder. 

Romsdal anlegg AS har fått oppdraget med å bygge gravplassen, og det er Grindaker AS landskapsarkitekter, Norconsult AS og NIBIO som har vært er engasjert av Molde kirkelige fellesråd til å forestå prosjekteringen av anlegget. 

Det er Molde kommune har finansieringsansvaret for utbyggingen, og har bevilget til sammen 54,3 mill til prosjektet. 

Kirkevergen kan kontakes for nærmere opplysninger.

Plantegning av gravlunden. Foto.