Former for graver og gravlegging

Den som er ansvarlig for gravferden har ansvar for å bestemme om avdøde skal kremeres eller gravlegges i kiste. Det er gravplassmyndigheten som tilviser hvilken grav som skal brukes.

 

Gravplassene skal være tilrettelagt for alle innbyggerne i kommunen, uavhengig av tro og livssyn. Når en person dør kan pårørende velge grav på ønsket gravplass i kommunen der det er tilgjengelig grav. Også avdøde fra andre kommuner kan gravlegges her etter avtale.

Valg av grav drøftes normalt med begravelsesbyrået i forkant av gravferden. Byrået formidler pårørendes ønske til gravplassforvaltningen (kirkevergen). Ta gjerne direkte kontakt med kirkevergen om dere har spørsmål dere ønsker å drøfte i denne sammenhengen.

Grav velges etter familiens behov og ønsker. Det kan velges mellom ulike gravtyper:

 

Begravelse

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes i jord. Ved en begravelse bæres kisten ut på gravplassen og blir senket i graven samme dag etter at seremonien i kirken/kapellet er over. Velger man begravelse er det ingen kostnad knyttet til dette fra kirkens side dersom det skjer innen egen kommune.

 • Ny enkel kistegrav
  Graven er fri for betaling i fredningstiden, dvs 20 år (30 år i Midsund og Nesset). Graven kan ikke benyttes til ny kistegravlegging før det har gått 20 (30) år.
 • Ny dobbel kistegrav
  (Festeavgift må betales for graven ved siden av). Består vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister.
 • Gravlegging i festet grav som “hører til familien”
  For at graven skal kunne brukes til kiste må det ha gått minst 20 (30) år siden forrige gravlegging. Alle kistegraver kan benyttes til urner. 

 

Bisettelse

Bisettelse brukes når seremonien etterfølges av kremasjon, med urnenedsettelse på et senere tidspunkt. Selve seremonien avsluttes i kapellet. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Kremasjonsavgiften dekkes av de pårørende.

 • Ny urnegrav Med plass til 4 urner
  (Fri for betaling i fredningstiden, dvs. 20 år)
 • Urnegrav i anonym minnelund (Uten gravminne)
  Urnegrav i navnet minnelund med navn på felles gravminne. 

 

Urnenedsettelse

Når urnen har kommet tilbake fra krematoriet sender vi ut brev til den ansvarlige for gravferden om at det er klart for urnenedsettelse. Urnenedsettelse med pårørende til stede foregår ved at en av våre ansatte møter etterlatte ved graven, eller på et annet avtalt sted på gravplassen. Urnenedsettelse i stillhet gjøres av våre ansatte uten at etterlatte er tilstede. Hvis ønskelig, gir vi beskjed om at urnen er satt ned.

 

Askespredning

Det kan søkes om askespredning. De etterlatte etter avdøde kan søke om dette, hvis det ikke er søkt om før avdøde gikk bort. Det er statsforvalteren som er rett myndighet til å gi tillatelse. Det er da ikke anledning til å sette opp gravminne på gravplass. 

Informasjon fra Statsforvalteren angående askespredning. (lenken åpnes i nytt vindu)

Ønsker du å søke om askespredning, kan du gå inn på digitalt søknadskjema her. (lenken åpnes i nytt vindu)

Ved valg av ny grav i Molde by

Ved valg av ny grav i Molde by

I Molde bysentrum er det begrensede muligheter for nye graver.
På Øvre og Nedre kirkegård og Tøndergård gravlund er det ikke lenger ledige nye (ubrukte) graver for kistegravlegging. Hovedgravplassen for byen er nå Røbekk gravlund.. 

Tøndergård

Dersom man ønsker å gravlegges på Tøndergård er det nå (per sommeren 2024) ingen ledige doble kirstegraver. Det finnes noen slettede enkle graver som er benyttet tidligere, og disse gravene kan benyttes til nye kistegravlegginger. Ved bruk av enkel kistegrav kan det settes ned urne i denne senere. Det er nye urnegraver tilgjengelig, og det er mulig å velge urnegrav i navnet eller anonym minnelund. På Tøndergård er det også eget felt tilrettelagt for muslimsk gravlegging.

Røbekk

På Røbekk kirkegård er det ledig både kiste- og urnegraver, samt navnet minnelund. Nye Røbekk gravlund tas i bruk sommerne 2024 og der er det tilgjengelig enkle og doblie kistegravere og urnegraver både med eget gravminne og i felles navnet minnelund. På Røbekk gravlund er det eget felt tilrettelagt for muslimsk gravlegging. 

Nedre og Øvre kirkegård

I bysentrum, på Nedre og Øvre kirkegård, er det ledige urnegraver, og det er også mulig å velge urnegrav i navnet minnelund. Det er nå dessverre ingen ledige graver på urnefeltet øverst på Nedre, men det er mulig å sette ned urner på ledige graver på kistegravfelt ellers på kirkegården. Kontakt gravplassforvaltningen/kirkevergen for å finne ønsket område på kirkegårdene.
 

På alle gravplasser er det mulig med gravlegging i festet grav som hører til familien.