Seremonirom

De fleste gravferdsseremoniene i Molde kommune foregår.i kirkene. I tillegg finnes det et seremonirom i lokalene til Kirkeland begravelsesbyrå. Gildehallen på Romsdalsmuseet blir også benyttet til livssynsåpne seremonier.