Gravferd


Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør er det mange tanker og følelser som kommer opp. Midt i dette er det mye som må ordnes og en del avgjørelser som må tas. På denne siden vil du kunne finne litt hjelp når det gjelder alle de valg som må tas.

Riser formet som et hjerte på fjell

De fleste begravelser foregår fra kirkene i Molde. Kirken tilbyr seremoni og oppfølging for sine medlemmer. Dersom man ønsker gravferdsseremoni i regi av et annet trossamfunn tar man kontakt med dette. Disse seremoniene foregår fra andre lokaler enn kirkebyggene. Dessverre kan vi enda ikke tilby eget tilrettelagt livssynsåpent seremonilokale i Molde kommune. Rådhussalen eller Gildehallen er de mest brukte lokalene utenom kirkene.

Nederst på siden her finner du også oversikt over kommende gravferder.