Gravplassforvaltningen i Molde kommune


Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele lokalsamfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle kommunens innbyggerne slik at deres tros- og livssyn kan ivaretas i forbindelse med gravferden på gravplassen.

Molde bydrift gjør i henhold til avtale mellom kommunen og kirkelig fellesråd den praktiske jobben med graving, stell og vedlikehold på gravplassene i gamle Midsund og Molde. I Nesset er det kirkens ansatte som drifter gravplassene.

Ønsker du å komme i kontakt med gravplassforvaltingen kan du ringe 71 11 14 70 (betjent man-fre 10.00 - 14.00) eller sende epost til gravplassforvaltningen@molde.kommune.no