Gravplassene i Molde kommune


Vi har 20 gravplasser i Molde kommune med tilsammen 22 000 graver. Her finner du oversikt med kart over alle gravplassene som viser inndeling i gravfelt.

Graven betegnes med slik tallrekke: 12.A.01.002
Det første tallet (12) angir aktuell gravplass, i dette tilfellet Tøndergård gravlund.
Bokstaven (A) angir hvilket felt graven ligger på.
Tallet etter bokstaven (01) angir rekke på feltet, telt fra vest mot øst.
Det siste tallet (002) angir plass på rekken, telt fra sør mot nord.