Når noen dør...


Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene. Hvordan går vi frem når noen dør? 

Åpen port på gravplass

Hva må avklares
Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene.

  • Hvem av de etterlatte er juridisk ansvarlig for gravferden
  • Valg av gravferdsbyrå.  
  • Hvor og når skal gravferdsseremonien være.
  • Skal det være kistegrav eller kremasjon.
  • På hvilken gravplass skal den døde få sin grav.
  • Annonsering i avisa av dødsfallet og gravferden.

Det er de etterlatte som har retten til å sørge for gravferden og som tar avgjørelsene vedrørende gravferd. Noen ønsker å ordne det meste selv, andre lar begravelsesbyrået ta  hånd om mye av det praktiske som må ordnes.

Helsedirektoratet har gitt ut en veiledning som er nyttig å lese.
Helsedirektoratet: Når en av våre nærmeste dør

Begravelsesbyrå
Ønsker man å benytte seg av begravelsesbyrå, kontaktes de direkte. Disse byråene har jevnlig begravelser i Molde::
Kirkeland begravelsbyrå
Fræna begravelsesbyr - Hustadvika

Seremoni
De fleste velger seremoni i kirke eller et annet lokale. Les mer her om de forskjellige seremoniene som kan være aktuelle.

Sørgesamtale
Når det skal være seremoni i regi av Den norske kirke eller et av de andre tros- og livssynssamfunnene, vil den som skal lede seremonien ta kontakt for samtale. Denne skjer enten i hjemmet til pårørende, eller på annet avtalt sted. I samtalen forberedes seremonien sammen med de pårørende. Sørgesamtalen kan også legge grunnlaget for oppfølging i etterkant av begravelsen.

Tilbake