Fornyelse av gravfeste 2021


Vi har nå sendt ut varsel om fornyelse av gravfeste på graver der festetiden utgår i 2021.

 

Ansvarlige (festere) for gravsteder på gravplassene i Molde der festetiden går ut i 2020 mottar i løpet av mars brev  med varsel om dette. 

Det er anledning til å forlenge festeavtalen med 10 år. Dersom dette ønskes trenger vi ikke tilbakemelding og faktura vil bli tilsendt for dette. Festeavgiften er nå kr 1 900,- per grav for 10 år (2021-2031).

Dersom det er endringer; eksempelvis at festeansvaret skal overføres til andre eller grav skal slettes, ber vi om at endringen meldes skriftlig. Dette kan enklest gjøres i en e-post, eller ved å fylle ut og sende inn skjema som er vedlagt brevet. Frist for tilbakemelding var 12 april 2021, men du kan fortsatt melde endringer fram til 28 april..

Har du spørsmål kan du kontakte oss på telefon 71 11 14 70 eller e-post: gravplassforvaltningen@molde.kommune.no

Tilbake