Nymalt på Kleive


På "Innste" kirkegård v/Midthaug på Kleive er gjerdet nymalt og portene reparert i sommer.

 

Etter mange år med forfall har vi nå fått malt gjerdet o reparert portene på kirkegården ved Midthaug på Kleive. Det er Frank Willy Mork som har gjort jobben, og resultatet er blitt veldig bra! 

Kirkelig fellesråd har bevilget penger til reparasjon av gjerder og murer på gravplassene i kommunen, og planen er å oppgradere innrammingen på flere av gravplassene i løpet av høsten.

Tilbake