Vinter på gravplassene


Vinteren kan være fin også på gravplassene!

 

Vi fikk noen dager med godt vintervær og det syntes også på gravplassene våre. Bidlet over er fra Tøndergård. 

Vinterstid holder vi som hovedregel hovedvegene åpne for snø. Vi har dessverre ikke kapasitet til å åpne alle småveger, og heller ikke inn på gravfeltene. I forbindelse med gravferdere måker vi selvsagt til graven slik at det skal være plass for gravfølget å komme seg fram til graven. 

Gravhauger
Vinterens vekslende vær med kulde og mildvære gjør at når snøen smelter kommer gravhaugene fram og ser ofte ikke pene ut. Vi er oppmerksomme på dette og forsøker å rydde opp når vi har anledning, men det er dessverre ikke til å unngå at det i prioder ikke ser helt bra ut. 

Vi ber om forståelse for at vinteren gjør at vi ikke alltid klarer å holde den standarden vi ønsker. Kontakt oss gjerne om du ser noe som ikke er som det skal være. 

Tilbake