Lysholdere på navnet minnelund


Vi oppgraderer de navnede minnelundene og har nå fått på plass lys- og blomsterholdere.

Lysholder ved minnelund på Nedre kirkegård

De navnede minnelundene på Røbekk, Tøndergård og Nedre blir stadig mer benyttet til gravlegginger av urner. Vi har lenge ønsket oss en bedre mulighet for å tenne lys og plassere blomster ved disse, og har nå fått på plass kombinerte lys- og blomsterholdere ved de tre minnelundene.

Her kan pårørende sette blomster og tenne lys. Vi vil fjerne blomster etterhvert som de visner. I noen av lysholderne vil vi ha plassert ut batterilys, men det vil også være mulig for pårørende å tenne egne lys og plassere de der det er ledig plass. 

Vi håper dette blir tatt godt i mot!.

Minnelunden på Røbekk

Vinterbilde fra minnelunden på Røbekk

Tilbake