Beskjæring av hekker på Tøndergård


Vi utnytter den milde vinteren til å stelle gravplassene og har nå beskåret hekker på Tøndergård.

 

På Tøndergård gravlund er det mange hekker, og disse har gjennom mange år vokst seg både store og uregjerlige. Mange steder vokser de inn mot og over gravminnene, og vi beskjærer de derfor hvert år.

Med jevne mellomrom bør disse hekkene skjæres helt ned slik at de kan etablere seg på nytt. Dette har vi nå gjort på den eldste delen på Tøndergård. Endringen ser kanskje dramatisk ut, men i løpet av noen år vokser de seg store igjen og vil være mye finere. 

Vi planlegger etterhvert å skjære helt ned flere av hekkene, men tar ikke alle på en gang for å beholde variasjon på gravplassen. 

Foto: Lars Tore Skjevik

Tilbake