Fornyelse av gravfeste 2023


Vi har nå sendt ut varsel om fornyelse av gravfeste på graver der festetiden utgår i 2023.

Ansvarlige (festere) for gravsteder på gravplassene i Molde der festetiden går ut i 2023 mottar i første halvdel av mars brev med varsel om dette.

Det er anledning til å forlenge festeavtalen med 10 år. Dersom dette ønskes trenger vi ikke tilbakemelding og faktura vil bli tilsendt for dette. Festeavgiften er nå kr 2 065,- per grav for 10 år (2023-2033).

Dersom det er endringer; eksempelvis at festeansvaret skal overføres til andre eller grav skal slettes, ber vi om at endringen meldes skriftlig. Dette kan enklest gjøres i en e-post, eller ved å fylle ut og sende inn skjema som er vedlagt brevet. 

Hvis du mener gravstedet ditt skal fornyes i 2023, men ikke har fått brev, er det fint om du tar kontakt med oss.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på telefon 71 11 14 70 (telefontid hverdager kl 10.00 - 14.00), eller klikk her for å sende e-post til: gravplassforvaltningen@molde.kommune.no

Tilbake