Ang nye kistegraver på Tøndergård


Det er nå dessverre ingen flere doble kistegraver tilgjengelig på Tøndergård gravlund.

Tøndergård gravlund

Etter at de nye gravfeltene på Tøndergård ble fulle for tre år siden har vi benyttet slettede graver på Tøndergård når det er ønske om nye kistegraver på Tøndergård. Vi har hatt både doble og enkle kistegraver tilgjengelig.

Nå er alle doble kistegraver benyttet, noe som innebærer at det ikke lenger er tilgjengelig nye doble kistegraver på Tøndergård. Det er fortsatt ledige enkle kistegraver.

Dersom pårørende heretter ønsker doble kistegraver må Røbekk kirkegård benyt,tes. I løpet av høsten 2023  vil det også bli tilgjengelig graver på nye Røbekk gravlund når den tas i bruk.

Ved bruk av ny eller festet kistegrav på Tøndergård kan det settes ned urne i denne.

Det er fortsatt ledige urnegraver både med eget gravminne og med navn på felles gravminne (navnet minnelund). 

Kontakt gravplassforvaltningen/kirkevergen om du har spørsmål til dette. Epost Tlf: 71 11 14 70

Tilbake