Ved valg av ny grav i Molde by


I Molde bysentrum er det begrensede muligheter for nye graver.

På Tøndergård gravlund er det ikke lenger ledige nye (ubrukte) graver for kistegravlegging. Hovedgravplassen for byen vil heretter være Røbekk kirkegård. Her gir vi en oversikt over alternativene som finnes på gravplassene tilknyttet bysentrum; Tøndergård, Røbekk og Nedre og Øvre kirkegårder. Klikk på lenkene nedenfor for å se hvor det er tilgjengelige graver.

Tøndergård: Dersom man ønsker å gravlegges på Tøndergård er det nå (per sommeren 2022) ingen ledige doble kirstegraver. Det finnes noen slettede enkle graver som er benyttet tidligere, og disse gravene kan benyttes til nye gravlegginger. Ved bruk av enkel kistegrav kan det settes ned urne i denne senere. Det er nye urnegraver tilgjengelig, og det er mulig å velge urnegrav i navnet eller anonym minnelund.
Klikk her for kart med oversikt over gravplassen

Røbekk: På Røbekk, som nå blir den nye hovedgravplassen, er det ledig både kiste- og urnegraver.
Klikk her for kart med oversikt over gravplassen

Nedre og Øvre kirkegård: I bysentrum, på Nedre og Øvre kirkegård, er det ledige urnegraver, og det er også mulig å velge urnegrav i navnet minnelund. Det er nå, per september 2022, dessverre ingen ledige graver på urnefeltet øverst på Nedre. Det er imidlertid mulig å sette ned urner på ledige graver på kistegravfelt eller på kirkegården. Kontakt gravplassforvaltningen/kirkevergen for å finne ønsket område på kirkegårdene.
Klikk her for kart med oversikt over gravplassene

På alle gravplasser er det mulig med gravlegging i festet grav som hører til familien.
 

Tilbake