Gravminner og plantefelt


Her finner du informasjon om gravminnet og plantefelt.

Lyngplante foran gravminne

Om gravminner
Oppsetting av gravminne kan skje så snart det er forsvarlig med hensyn til grunnforholdene. Innenfor gravplassforskriftens rammer er det stor frihet i valg av størrelse og utforming. Tekst og bilder skal være “sømmelig”, og alle gravminner skal være godkjent av gravplassforvaltningen før de settes opp.

Gravminnet er gravfesters ansvar. Gravplasssbetjeningen kan bidra med rette opp og sikre skjeve gravminner. Kontakt oss for avtale om dette.

Det er anledning til å flytte navn fra en grav til et gravminne på en annen grav. Det må søkes til gravplassforvaltningen om dette.

Om feltet foran gravminnet og pynting av graven
Plantefelt kan ha samme bredde som gravminnet og stikke inntil 40 cm fram fra gravminnets forkant. Beplantning må tilpasses i forhold til plantefeltet og gravminnets størrelse. Eventuell innramming av plantefeltet skal være i flukt med bakken og plater må legges på grus.

Det kan inngås avtale om at gravplassbetjeningen steller graver. Vi tilbyr sommerstell, høststell (lyng) og lys/krans til jul. Stellet kan betales årlig eller det kan forhåndsbetales for et avtalt antall år. Se egen artikkel.

Tilbake