Regler for gravplassene - gravplassvedtekter


Gravplassene og forvaltningen reguleres av regler fastsatt både sentralt.og lokalt. 

Bilde av tre parafgraftegn

Kirkelig fellesråd forvalter gravplassene for alle innbyggerne i kommunen. Dette arbeidet reguleres av Gravplassloven og Forskrift for gravplassloven.

Det er også fastsatt lokale gravplassvedtekter som regulerer lokale forhold: Vedtektene ble fastsatt etter kommunesammenslåing i 2020, og innebærer en samordning og tilpasning av reglene i de Midsund, Molde og Nesset kommune fram til og med 2019. Vedtektene er nå altså felles for hele Molde kommune. 

Lokale vedtekter for gravplassene i Molde kommune (forskrift)

Her kan du lese vedtektene

Tilbake