Gjeldende smittevern i kirkene


Fra 27. mai gjelder nye regler i kirkene. Gudstjenester og arrangement kan nå gjennomføres med 1 meters avstand.

 

Nye nasjonale regler gjelder fra 27. mai og lokale regler som følge av dette, er nå oppdatert med virkning fra 27.05.2021.

Vi gjennomfører gudstjenester, begravelser og andre arrangment innenfor gjeldende regler. 

Begravelser og bisettelser gjennomføres med inntil 200 deltakere innendørs i kirkene dersom det er mulig å holde avstandskravet på 1 meter. Det er er faste tilviste plasser når det er lov med mer enn 50 personer i lokalet, og dere vil da bli vist hvor dere kan sitte når dere kommer til kirken.  

Personer fra andre kommunen kan også delta dersom de kommer fra kommune med tilsvarende smittenivå som Molde. 

Vi skal hele tiden ha minst 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder både utenfor kirken, på veg inn og ut av kirken, og i benkene (vi sitter på annenhver benk). Medlemmer av samme husstand kan selvsagt sitte sammen.

De etterhvert vanlige reglene om renhold/hygiene gjelder. Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta. 

I praksis er det ikke alle kirkene det er mulig å få inn 200 personer med 1 meters avstand. Nedenfor er en oversikt som angir normgivende makstall. I kirker med normaltall mindre enn 200 vil det likevel kunne være mulig å slippe inn inntil dette antallet dersom det er mange hustandsmedlemmer som kommer sammen. Nedenstående persontall er besøkende i tillegg til kirkens betjening.

Molde domkirke: 140 personer
Røbekk kirke: 70 personer
Kleive kirke: 80 personer
Røvik kirke: 50 personer
Veøy kyrkje: Sølsnes: 50 personer
Nesset kirke: 65 personer
Sira kyrkje: 40 personer
Vistdal kyrkje: 40 personer
Eikesdal kyrkje: 25 personer
Otrøy kyrkje: 74 personer
Nord-Heggdal kapell: 28 personer
Sekken kirke: 30 personer

NB. Som følge av krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13), for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing, er vi fortsatt pålagt å ha oversikt over de som er tilstede. Dette gjøres ved å notere navn ved inngangen. Listene vil bli oppbevart på kirkekontoret i 14 dager og deretter makulert. Det vil kun være kommuneoverlegen som vil kunne få fremvist listene.

Kirkens smittevernveileder kan leses her.

Tilbake