Smittevern og persontall i kirkene


Fra 16. april gjelder nye regler i kirkene. Det  blir igjen gudstjenester og arrangement. 

 

Nye nasjonale regler gjelder fra 16. april og lokale regler som følge av dette, er oppdatert med virkning fra 16.04.2021.

Vi gjennomfører nå gudstjenester, begravelser og andre arrangment innenfor gjeldende regler. 

Begravelser og bisettelser gjennomføres med inntil 100 deltakere innendørs i kirkene dersom det er mulig å holde avstandskravet på 1 meter (2 meter når det er allsang i arrangementet), og det er faste tilviste plasser. Dere vil derfor bli vist hvor dere kan sitte når dere kommer til kirken.  

Vi skal hele tiden ha minst 1 (2 ved sang) meters avstand til hverandre. Dette gjelder både utenfor kirken, på veg inn og ut av kirken, og i benkene (vi sitter på annenhver eller tredjehver benk). Medlemmer av samme husstand kan selvsagt sitte sammen.

De etterhvert vanlige reglene om renhold/hygiene gjelder. Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta. Arrangementene er i utgangspunktet begrenset til personer bosatt i Molde kommune. 

I praksis er det ikke alle kirkene det er mulig å få inn 100 personer med 2 meters avstand. Nedenfor er en oversikt som angir normgivende makstall. I kirker med normaltall mindre enn 100 vil det likevel kunne være mulig å slippe inn inntil dette antallet dersom det er mange hustandsmedlemmer som kommer sammen. Nedenstående persontall er besøkende i tillegg til kirkens betjening.

Molde domkirke: 80 personer
Røbekk kirke: 50 personer
Kleive kirke: 50 personer
Røvik kirke: 40 personer
Veøy kyrkje, Sølsnes: 45 personer
Nesset kirke: 50 personer
Sira kyrkje: 30 personer
Vistdal kyrkje: 20 personer
Eikesdal kyrkje: 16 personer
Otrøy kyrkje, 50 personer
Nord-Heggdal kapell, 38 personer
Sekken kirke, 25 personer
Nordbyen kirke, 50 personer

NB. Som følge av krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13), for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing, er vi fortsatt pålagt å ha oversikt over de som er tilstede. Dette gjøres ved å notere navn ved inngangen. Listene vil bli oppbevart på kirkekontoret i 14 dager og deretter makulert. Det vil kun være kommuneoverlegen som vil kunne få fremvist listene.

Kirkens smittevernveileder kan leses her.

Tilbake