Avgifter og priser på gravplassene


Her finner du informasjon om avgifter og priser på gravplassene og ved begravelse.

Festeavgift

Festeavgift for graver på gravplassene i Molde er for tiden (2023) fastsatt slik:
Kistegrav: Kr 2 182,- per grav for 10 år.
Urnegrav: Kr 1 091,- per grav for 10 år.
Urnegrav i navnet minnelund: Kr 545,- per grav for ti år.

Navnet minnelund

Gravlegging i navnet minnelund koster kr 4  594,-. Kostnaden inkluderer navneplate med innskripsjon på felles gravminne, blomsterstell i 20 år. Ved reservasjon av ekstra grav faktureres det festeavgift for denne.

Vi tilbyr stell av grav (priser 2023):

Vår- og Sommerstell: kr 1 088,-
Vår og sommerstell (i bedplate med hull): kr 967,-
Høstplanting (lyngplanter): kr 338,-
Mosekrans og lys, jul: kr 380,-
Adm.gebyr (ved forhåndsbetalt avtale): kr 100,-

Oppretting av gravminne:

Etter nærmere henvendelse kan vi rette opp gravminner som er skjeve.
Pris:  Inntil kr 1 200,- avhengig av mengde arbeid.

Prisjustering

Satsene på gravplass prisjusteres årlig jf pris- og lønnsvekst,(fra 2023 - 2024 med 5,7 % iht Molde kommmunes budsjettvedtak):

Bruk av kirkene

Bruk av kirkene til gravferdsseremoni er gratis for personer som er medlem i Den norske kirke og bosatt i Molde kommune.

For personer som er bosatt utenfor Molde kommune eller ikke er medlem i Den norske kirke må det betales leie for bruk av kirke til gjennomføring av seremoni ved gravferd:
Leie av kirke: kr. 4 000,- (Utgift til prest kan tilkomme)

Tilbake