Avgifter på gravplassene


Her finner du informasjon om avgifter på gravplassene og ved begravelse.

 

Festeavgift for graver på gravplassene i Molde er for tiden (2021) fastsatt slik:
Kistegrav: Kr 1 900,- per grav for 10 år.
Urnegrav: Kr 950,- per grav for 10 år.
Urnegrav i navnet minnelund: Kr 450,- per grav for ti år.
Satsene prisjusteres årlig jf pris- og lønnsvekst.

Navnet minnelund. Gravlegging i navnet minnelund koster kr 4000,-. Kostnaden inkluderer navneplate med innskripsjon på felles gravminne, blomsterstell i 20 år. Ved reservasjon av ekstra grav faktureres det festeavgift for denne.

Vi tilbyr stell av grav (priser 2021):
Vår- og Sommerstell: kr 950,-
Vår og sommerstell (i bedplate med hull): kr 845,-
Høstplanting (lyngplanter): kr 290,-
Mosekrans og lys, jul: kr 330,-
Adm.gebyr (ved forhåndsbetalt avtale): kr 100,-

Oppretting av gravminne:
Etter nærmere henvendelse kan vi rette opp gravminner som er skjeve.
Pris:  Inntil kr 1 100,- avhengig av mengde arbeid.

Bruk av kirkene til gravferdsseremoni er gratis for personer som er medlem i Den norske kirke og bosatt i Molde kommune.

For personer som er bosatt utenfor Molde kommune eller ikke er medlem i Den norske kirke må det betales leie for bruk av kirke til gjennomføring av seremoni ved gravferd:
Leie av kirke: kr. 3 500,- (Utgift til prest kan tilkomme)

Tilbake