Fornyelse av gravfeste 2021


Vi har nå sendt ut varsel om fornyelse av gravfeste på graver der festetiden utgår i 2021.

Les mer

 

Fornyelse av gravfeste 2021


Vi har nå sendt ut varsel om fornyelse av gravfeste på graver der festetiden utgår i 2021.

Les mer

 

Søk etter gravlagte


Her kan du søke etter gravlagte på de 22 gravplassene i Molde kommune.

Les mer

 

Søk etter gravlagte


Her kan du søke etter gravlagte på de 22 gravplassene i Molde kommune.

Les mer

 

 
 

Valg av grav ved begravelse

Les mer

 

Gravferdsavgifter

Her finner du informasjon om avgifter på gravplassene og ved begravelse.

Les mer

 

Gravminner og plantefelt

Her finner du informasjon om gravminnet og plantefelt.

Les mer

 

Ulike typer seremonier

Her finner du informasjon om seremonier i forbindelse med gravferd.

Les mer

 

Når noen dør...

Molde kirkelige fellesråd er offentlig gravferdsmyndighet i Molde. Det betyr blant annet at vi har ansvaret for å gravlegge den avdøde på e...

Les mer

 

Gravplassforvaltningen i Molde

Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele lokalsamfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle komm...

Les mer

 

Avtale om stell av graven

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan bistå. Her finner du mer informasjon.

Les mer

 

Gravplassvedtekter - oppdatert 2020

Lokale vedtekter for gravplassene i Molde kommune er nå vedtatt og godkjent.

Les mer