Ang nye kistegraver på Tøndergård


Det er nå dessverre ingen flere doble kistegraver tilgjengelig på Tøndergård gravlund.

Les mer

 

Ang nye kistegraver på Tøndergård


Det er nå dessverre ingen flere doble kistegraver tilgjengelig på Tøndergård gravlund.

Les mer

 

 
 

Avgifter på gravplassene

Her finner du informasjon om avgifter og priser på gravplassene og ved begravelse.

Les mer

 

Vi bygger ny gravplass på Røbekk

Arbeidet med å bygge ny gravplass på Røbekk for bysentrum når Tøndergård nå er full, er nå i gang. Gravplassen skal kunne tas i bruk i 2023...

Les mer

 

Følg oss på Instagram

Vi vil forsøke å dele bilder av natur, kultur og arbeid på gravplassene i Molde. Følg oss gjerne. 

Les mer

 

Avtale om stell av graven

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan bistå. Her finner du mer informasjon.

Les mer

 

Lysholdere på navnet minnelund

Vi oppgraderer de navnede minnelundene og har nå fått på plass lys- og blomsterholdere.

Les mer

 

Beskjæring av hekker på Tøndergård

Vi utnytter den milde vinteren til å stelle gravplassene og har nå beskåret hekker på Tøndergård.

Les mer

 

Regler for gravplassene - gravplassvedtekter

Gravplassene og forvaltningen reguleres av regler fastsatt både sentralt.og lokalt. 

Les mer

 

Når noen dør...

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene. Hvordan går vi frem når noen dør? 

Les mer

 

Valg av grav ved begravelse

Les mer

 

Søk etter gravlagte

Her kan du søke etter gravlagte på de 22 gravplassene i Molde kommune.

Les mer