Nytt gjerde i Eresfjord


Vi fortsetter å oppgradere gjerder på gravplassene. Sist ut er Eresfjord.

Les mer

 

Nytt gjerde i Eresfjord


Vi fortsetter å oppgradere gjerder på gravplassene. Sist ut er Eresfjord.

Les mer

 

Nymalt på Kleive


På "Innste" kirkegård v/Midthaug på Kleive er gjerdet nymalt og portene reparert i sommer.

Les mer

 

Nymalt på Kleive


På "Innste" kirkegård v/Midthaug på Kleive er gjerdet nymalt og portene reparert i sommer.

Les mer

 

 
 

Avgifter på gravplassene

Her finner du informasjon om avgifter på gravplassene og ved begravelse.

Les mer

 

Avtale om stell av graven

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan bistå. Her finner du mer informasjon.

Les mer

 

Regler for gravplassene - gravplassvedtekter

Gravplassene og forvaltningen reguleres av regler fastsatt både sentralt.og lokalt. 

Les mer

 

Når noen dør...

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene. Hvordan går vi frem når noen dør? 

Les mer

 

Valg av grav ved begravelse

Les mer

 

Søk etter gravlagte

Her kan du søke etter gravlagte på de 22 gravplassene i Molde kommune.

Les mer

 

Gravminner og plantefelt

Her finner du informasjon om gravminnet og plantefelt.

Les mer

 

Gravplassforvaltningen i Molde

Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele lokalsamfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle komm...

Les mer