Ang nye kistegraver på Tøndergård


Det er nå dessverre ingen flere doble kistegraver tilgjengelig på Tøndergård gravlund.

Les mer
 

Ang nye kistegraver på Tøndergård


Det er nå dessverre ingen flere doble kistegraver tilgjengelig på Tøndergård gravlund.

Les mer

 

Avtale om stell av graven

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan bistå. Her finner du mer informasjon.

Les mer

Avgifter og priser på gravplassene

Her finner du informasjon om avgifter og priser på gravplassene og ved begravelse.

Les mer

Søk etter gravlagte

Her kan du søke etter gravlagte på de 22 gravplassene i Molde kommune.

Les mer

Vi bygger ny gravplass på Røbekk

Arbeidet med å bygge ny gravplass på Røbekk for bysentrum når Tøndergård nå er full, er nå i gang. Gravplassen skal kunne tas i bruk i 2023...

Les mer

Følg oss på Instagram

Vi vil forsøke å dele bilder av natur, kultur og arbeid på gravplassene i Molde. Følg oss gjerne. 

Les mer

Lysholdere på navnet minnelund

Vi oppgraderer de navnede minnelundene og har nå fått på plass lys- og blomsterholdere.

Les mer

Regler for gravplassene - gravplassvedtekter

Gravplassene og forvaltningen reguleres av regler fastsatt både sentralt.og lokalt. 

Les mer

Når noen dør...

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene. Hvordan går vi frem når noen dør? 

Les mer

Valg av grav ved begravelse

Les mer

Gravminner og plantefelt

Her finner du informasjon om gravminnet og plantefelt.

Les mer