Ang nye kistegraver på Tøndergård


Det er nå dessverre ingen flere doble kistegraver tilgjengelig på Tøndergård gravlund.

Les mer
Tøndergård gravlund  

Ang nye kistegraver på Tøndergård


Det er nå dessverre ingen flere doble kistegraver tilgjengelig på Tøndergård gravlund.

Les mer

 

Avgifter og priser på gravplassene

Her finner du informasjon om avgifter og priser på gravplassene og ved begravelse.

Les mer

Avtale om stell av graven

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan bistå. Her finner du mer informasjon.

Les mer
Bilde av tre parafgraftegn

Regler for gravplassene - gravplassvedtekter

Gravplassene og forvaltningen reguleres av regler fastsatt både sentralt.og lokalt. 

Les mer
Lyngplante foran gravminne

Gravminner og plantefelt

Her finner du informasjon om gravminnet og plantefelt.

Les mer
Åpen port på gravplass

Når noen dør...

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene. Hvordan går vi frem når noen dør? 

Les mer
Lysholder ved minnelund på Nedre kirkegård

Lysholdere på navnet minnelund

Vi oppgraderer de navnede minnelundene og har nå fått på plass lys- og blomsterholdere.

Les mer
Gangveg på nye Røbekk gravlund

Vi bygger ny gravplass på Røbekk

Arbeidet med å bygge ny gravplass på Røbekk for bysentrum når Tøndergård nå er full, er nå i gang. Gravplassen skal kunne tas i bruk i 2023...

Les mer
Logo Instagram

Følg oss på Instagram

Vi vil forsøke å dele bilder av natur, kultur og arbeid på gravplassene i Molde. Følg oss gjerne. 

Les mer
Gravminner på gravplass

Valg av grav ved begravelse

Les mer
Fra dammen på Tøndergård gravlund

Gravplassforvaltningen i Molde

Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele lokalsamfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle komm...

Les mer

Søk etter gravlagte

Her kan du søke etter gravlagte på de 22 gravplassene i Molde kommune.

Les mer